بیشترین بازدیدها

یادداشت

یادداشت؛

چگونه برکات قرآن شامل ما می‌شود؟

خصوصیت فروتنی و افتادگی حتی در زمین هم سبب نزول برکت و رشد خواهد شد، بنابراین اگر نسبت به یک فرد و چیزی فروتن، متواضع، افتاده و خاکسار باشیم، زمینه انتقال تمام خصوصیات آن به ما فراهم می شود و برعکس نگاه متکبرانه همه راه های دریافت موج مثبت را از انسان سلب می‌کند.

به گزارش عصرهمدان؛ خصوصیت فروتنی و افتادگی حتی در زمین هم سبب نزول برکت و رشد خواهد شد، بنابراین اگر نسبت به یک فرد و چیزی فروتن، متواضع، افتاده و خاکسار باشیم، زمینه انتقال تمام خصوصیات آن به ما فراهم می شود و برعکس نگاه متکبرانه همه راه های دریافت موج مثبت را از انسان سلب می‌کند.

زمین‌های کشاورزی که پایین دست یک سد قرار دارند، مشکلی به نام کم آبی نخواهند داشت چرا که نسبت به سد در مکانی پایین‌تر قرار گرفتند.

خصوصیت فروتنی و افتادگی حتی در زمین نیز سبب نزول برکت و سرسبزی و رشد خواهد شد.

آری اگر نسبت به یک فرد و چیزی فروتن، متواضع، افتاده و خاکسار باشیم، زمینه انتقال تمام خصوصیات آن به ما فراهم می شود و برعکس نگاه متکبرانه همه راههای دریافت موج مثبت را از انسان سلب می‌کند.

خشوع در مقابل قرآن، شرط لازم برای دریافت برکات این کتاب آسمانی است و آنان که خود را بالاتر از قرآن می‌بینند و متکبرانه عقیده دارند این کتاب مربوط به ۱۴۰۰ سال پیش است و برای عصر معاصر کارایی ندارد، راه های دریافت فضلیت آن را کاملا از دست خواهند داد.

در آیه ۱۶ در سوره حدید آمده است: “آیا براى کسانى که ایمان آورده‏ اند، زمان آن نرسیده که دل‏هایشان براى یاد خدا و آنچه از حق نازل شده، نرم و فروتن گردد و مانند کسانى نباشند که پیش از این، کتاب آسمانى به آنان داده شد، پس زمان طولانى بر آنان گذشت و دل‏هایشان سخت گردید و بسیارشان فاسق گشتند؟”

احمد کاظمی

انتهای پیام/ن

آخرین مطالب