بیشترین بازدیدها

یادداشت

مطالبه رهبر انقلاب از دستگاه قضایی چه بود؟

ریشه های جرایم با نرخ بالا در استان همدان را مدیریت کنیم

آخرین ویرایش در:
شنبه گذشته و در نشست خبری رئیس کل دادگستری استان همدان عنوان شد که بیشترین فراوانی جرایم و تشکیل پرونده قضایی در استان همدان را اهانت و بعد از آن نزاع و درگیری تشکیل می دهد. قطعا زیبنده استان دارالجهاد همدان نیست که رتبه اول و دوم جرایم آن در زمینه اهانت و نزاع باشد. چند نکته مهم دربیانات رهبر معظم انقلاب وجود دارد که به نظر می رسد با توجه به آنها و استفاده از ظرفیت های استان، می توان در زمانی کوتاه، آمار این جرایم را کاهش داد.

به گزارش عصرهمدان؛ شنبه گذشته و در نشست خبری رئیس کل دادگستری استان همدان عنوان شد که بیشترین فراوانی جرایم و تشکیل پرونده قضایی در استان همدان را اهانت و بعد از آن نزاع و درگیری تشکیل می دهد.

با توجه به تاکیدات روز گذشته مقام معظم رهبری در جمع مدیران و مسئولان قضایی کشور، به‌نظر می رسد بررسی ریشه های افزایش این جرم ضروری است.

قطعا زیبنده استان دارالجهاد همدان نیست که رتبه اول و دوم جرایم آن در زمینه اهانت و نزاع باشد.

چند نکته مهم دربیانات رهبر معظم انقلاب وجود دارد که به نظر می رسد با توجه به آنها و استفاده از ظرفیت های استان، می توان در زمانی کوتاه، آمار این جرایم را کاهش داد.

بررسی ریشه ها و چرایی وقوع جرم در پیشگیری از جرم، بررسی قوانین و استفاده از همه ظرفیت های قانونی و در صورت نیاز ارایه قوانین جدید، استفاده از نظرات کارشناسی در عین اینکه تحت تاثیر نظر ضابطین قرار نگرفتن، توجه ویژه به امنیت روانی مردم و عمل به سند تحول قوه قضاییه و مبارزه جدی با فساد از نکات مهم سخنان رهبر انقلاب در جمع مدیران قضایی کشور بود.

در موضوع «اهانت» در استان همدان که رتبه اول جرایم را به اذعان رییس کل دادگستری تشکیل می دهد، چند موضوع وجود دارد.

جرم توهین، نسبت دادن یک امر وهن آور به شخصی بوده به نحوی که عرفا به خفیف شدن و کسر شان وی منتهی گردد. حکم مجازات جرم توهین بسته به این عامل که توهین ساده ( توهین به افراد عادی) یا مشدد (توهین به اشخاص حقوقی) باشد، متفاوت و به ترتیب مشمول مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی می باشد.

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم توهین با تقدیم شکوائیه توهین آغاز گردیده که این شکوائیه در دفتر خدمات قضایی ثبت شده و برای دادسرا ارسال می شود.

نکته اول: در موضوع توهین، تعریف و دایره وسیع آن در قانون است. نسبت دادن هر موضوعی که عرفا با تشخیص قاضی باعث تحقیر یا خفیف شدن فرد مقابل شود می تواند مصداق اهانت باشد .‌ به نظر می رسد این دایره وسیع در قانون ، می تواند باعث افزایش شکایت و تفسیر های سلیقه ای برای شکایت شود.

شاید یکی از مواردی که باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، همین مورد باشد. معمولا در قانون، به نحوی مطالب بیان می شود که تفسیر پذیری به حداقل ممکن برسد.

نکته دوم: کاهش تاب آوری اجتماعی مردم در شرایط معیشتی حال و مسایل اقتصادی است. این موضوع باعث شده تا پرخاشگری در سطح جامعه افزایش یابد و متاسفانه به دنبال آن، حجم پرونده های توهین نیز بالا برود. طبیعتاً تلاش برای ایجاد فضای آرام در حوزه اقتصاد و معیشت به کاهش این امر کمک می کند. توجه به این موضوع در دستگاه قضایی و پیش بینی و سوق دادن مصلحین به این امر ضروری است.

نکته سوم: پایین آمدن آستانه تحمل مردم و همچنین کم شدن سعه صدر است. توهین و بعد از آن نزاع نشان از عدم تحمل نظر مخالف دارد. این نکته در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی تعریف می شود.

در حوزه تعلیم و تربیت در برخی از کشورهای توسعه یافته، این موضوع از کودکی آموزش داده می شود که همدیگر را لمس نکنند و در قالب کلام، حتی تند و تیز یکدیگر را خطاب دهند. شاید آموزش هایی برای بالا بردن آستانه تحمل و مهارت های کلامی در این بخش موثر باشد.

نکته چهارم: در موضوع مسئولین و انتقاد پذیری و آستانه تحمل آنهاست. دادستان تهران از افزایش ۵۰ درصدی شکایت از رسانه ها گفته است. شاید به نوعی موضوع شکایت از رسانه نیز در همین قالب توهین تعریف شود. نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، به نوعی از موضوع توهین با معنای فوق جدا نیستند. آموزش و رعایت رسانه ها در کنار سعه صدر و پاسخگویی مسئولین کمک می کند تا این بخش مدیریت شود.

نکته پنجم: آخرین نکته، موضوع عنصر روانی یا معنوی جرم توهین که همان فعل و انفعلات ذهنی بوده و پیش از ارتکاب جرم یا در زمان انجام آن، مرتکب جرم را به سوی ارتکاب آن سوق می دهد. عنصر روانی یا معنوی جرم توهین عبارت است از سوء نیت عام (قصد انجام عمل اهانت آمیز) و سوء نیت خاص(قصد خفیف نمودن توهین شونده) که توجه به آن بسیار مهم است.

به نظر می رسد در مجموع برای کاهش آمار جرم اهانت در استان همدان، علاوه بر آموزش های ترویجی و پیشگیرانه و تبیین دقیق موضوع، باید تفسیر پذیری توهین کاهش یافته و ضمن توجه به عنصر معنوی وقوع جرم، تلاش کرد تا وضعیت فعلی مدیریت شود.

فراگیر شدن فرهنگ عذرخواهی در کنار کاربردی و عملیاتی شدن مجموعه های مصلحین و مجموعه های تخصصی آن، قطعا گام های موثری برای کاهش این جرم در استان خواهد بود.

یادمان باشد که ریشه جرم دوم که نزاع و درگیری است، از توهین و اهانت است. اگر اولی مدیریت شود، قطعا دومی نیز کاهش می یابد.

انتهای پیام/

آخرین مطالب