رئیس کل دادگستری استان همدان مطرح کرد؛

همدان، رتبه نخست مصالحه پرونده های قضایی در کشور/ محاکم استان با کاهش میانگین سنی کارکنان، چابک تر شده اند

آخرین ویرایش در:
از حیث شاخص های قضایی، استان همدان، رتبه نخست کشوری از حیث اتقان و استحکام آرا، رتبه نخست کشوری از حیث تعداد معفوین، رتبه نخست کشوری از حیث میزان صلح و سازش و رتبه نخست کشوری در رعایت توازن وارده و مختومه را از آن خود کرده است.

به گزارش عصرهمدان؛ رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: مساجد همدان به کانون اصلاح تبدیل شده اند و یکی از مهمترین دستاوردهاست و دادرسی الکترونیک افزایش دفاتر خ

محمدرضا عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان همدان در هفته قوه قضاییه و جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۴۸۱هزار پرونده تا به امروز بررسی و ۲۴۰ قاضی آنها را بررسی کرده اند.

وی افزود: همه روسای قوه قضاییه بر این امر تاکید دارند که باید نیروی انسانی افزایش پیدا کرده و بودجه این سازمان افزایش پیدا کند تا شرایط بهتری برای خدمت رسانی فراهم شود.

عدالتخواه تاکید کرد: یک چهارم پرونده ها توسط شورای حل اختلاف بررسی می شود که کار بزرگی است، در مدتی که مسولیت داشتم ۵۵ شعبه اضافه شده بدون اینکه نیرویی تزریق شود.

رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: در شیرین سو نیز شعبه ای راه اندازی شد و دو دادگاه عمومی بخش زند و آجین در دستور بررسی است.

وی تاکید کرد؛ ۸۸۳۷۵۸ کل پرونده ها و ۸۷۴۸۹۳ مختومه و ۸۵۲۶۷مانده است و در نهایت درصد مصالحه از مجموع مختومه استان ۸/۴درصد بوده است، و استان همدان، رتبه اول را در مصالحه دارد.

وی گفت: امار پرونده های معوق بیش از ۸ ماه در حوزه دادگستری ۸۳درصد کاهش و ۴۸درصد در اجرای احکام مدنی و کیفری کاهش یافته و در مجموع کل ۶۹درصد کاهش یافته است.

عدالتخواه افزود: در استفاده از نهادهای ارفاقی ۲۸۸۵۶۰ساعت خدمات عمومی رایگان بجای ۶۳۹۶ماه حبس مجازات جایگزین قرار گرفته است و ۳۱۷۵تعداد احکام تعلیقی و ۱۱۱۴تعداد احکام آزادی مشروط و ۲۴۳مورد استفاده از پابند الکترونیکی بوده است.

وی گفت: وضعیت استان از حیث شاخص های قضایی، رتبه نخست کشوری از حیث اتقان و استحکام آرا را با۱۲٪نقض و رتبه نخست کشوری از حیث تعداد معفوین ۱۶۴۸نفر در مدت ۳۲ماه، رتبه نخست کشوری از حیث میزان صلح و سازش با ۴۵٪مصالحه ، رتبه نخست کشوری در رعایت توازن وارده و مختومه بوده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: مساجد همدان به کانون اصلاح تبدیل شده اند و یکی از مهمترین دستاوردهاست و دادرسی الکترونیک افزایش دفاتر خدمات قضایی از ۲۰ دفتر به ۲۳ را داشته ایم و ۷۲۴۰جلسه دادرسی الکترونیک که در مجموع ۹۲درصد ابلاغ الکترونیک در مجموعه قضایی استان داشته ایم.

وی افزود: کادر سازی و جانشین پروری در همدان به خوبی صورت گرفته است که از نیروهای جوان استفاده شده و ۲۳۶ تغییرسمت داشتیم که نشان از گردش بالای نیروها دارد.

عدالتخواه افزود: میانگین سنی دادستان ها ۵ سال و روسای حوزه های قضایی ۴سال کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: اگر بخواهیم به اقدامات خلاقانه این نهاد اشاره کنیم می توانیم به تشکیل ستاد تالیف قلوب و کمیته های معین مصلحین و معتذرین، تدوین و ابلاغ سه برنامه و استمرار آنها در سال ۱۴۰۱با توجه به سند تحول قضایی، همچنین ایجاد و راه اندازی سامانه های ساآب و وکلای مصلح را نام ببریم.

انتهای پیام/آ

آخرین مطالب