بیشترین بازدیدها

یادداشت

دادستان همدان خبر داد؛

برگزاری ۲۴۹۱ فقره دادرسی الکترونیک در استان همدان/صدور بیش از ۹۰ درصد ابلاغ ها در دادسرای استان به صورت الکترونیکی است

دادستان همدان از برگزاری ۲ هزار و ۴۹۱ فقره دادرسی الکترونیک در سال گذشته خبر داد و گفت: تسریع و دقت در رسیدگی و خدمت رسانی قضایی مناسب تر به ارباب رجوع، از اهداف برگزاری دادرسی الکترونیک در دادسرا است.

به گزارش عصرهمدان؛ حسن خانجانی موقر، دادستان همدان در گفت و گویی، عنوان کرد: هرچه محاکم قضایی به سمت دادرسی های الکترونیکی حرکت کنند، سرعت پاسخگویی به ارباب رجوع و تکریم آنان بهتر محقق می شود.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته ۲ هزار و ۴۹۱ فقره دادرسی الکترونیکی در دادسرای همدان برگزار شد، اظهار کرد: افزایش سرعت در دادرسی، کاهش حضور مراجعه کنندگان به دادسرا و سرعت گرفتن خدمت رسانی دستگاه قضایی به ارباب رجوع ها برخی از اهداف برگزاری دادرسی الکترونیک است که می توان به آن اشاره کرد.

دادستان همدان با بیان اینکه عمده ابلاغ های صادر شده و در حدود بیش از ۹۰ درصد آن در سطح استان هم به صورت الکترونیکی انجام می شود، افزود: این ابلاغ ها به صورت محرمانه برای سامانه ثنای اشخاص پرونده ارسال شده و مانع اطاله دادرسی می شود.

انتهای پیام/ز

آخرین مطالب