بیشترین بازدیدها

یادداشت

اینفوگرافیک؛

سن شهدای روحانی استان همدان در هنگام شهادت، به روایت آمار

شهدای روحانی استان همدان از ۱۴ تا ۷۰ سال با وارد به جبهه های جنگ خونشان را تقدیم انقلاب کردند.

به گزارش عصرهمدان؛ شهدای روحانی استان همدان از ۱۴ تا ۱۹ سال ۴۷ نفر، از ۲۰ تا ۲۵ سال ۷۱ نفر، از ۲۶ تا ۳۰ سال ۱۲ نفر، از ۳۱ تا ۳۵سال ۸ نفر، از ۳۶تا ۴۰ سال ۷ نفر، از ۴۱ تا ۵۰ سال ۵ نفر، از ۴۶ تا ۵۰ سال ۶نفر، از ۵۱ تا ۵۵ سال ۲ نفر، از ۵۶ تا ۶۰ سال ۳ نفر، ۶۱ تا ۷۰ سال در دست بررسی است.

انتهای پیام/ن

آخرین مطالب