بیشترین بازدیدها

یادداشت

یادداشت؛

برنامه درسی کاربردی و پژوهش محور، حلقه مفقوده آموزش و پرورش

متاسفانه دانش آموزان کشور با ورود به مدرسه به جای رشد و ارتقای مهارت های زندگی و حرفه ای و روحیه پژوهشگری بیشتر به حفظیات و یادگیری بدیهیات روی می آورند و این امر سبب تضعیف قدرت حل مساله شده و مهارت تفکر به مهارت حفظ کردن تبدیل شده است.

به گزارش عصرهمدان؛ آموزش و پرورش، به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی از طریق تربیت فرزندان و آینده سازان جامعه نقش بسزایی در پیشرفت جامعه دارد به طوری که پیشرفت هر جامعه در گرو نوع و چگونگی فعالیت هایی است که در مدارس و مراکز آموزشی طی دوره های تحصیلی مختلف انجام می گیرد چرا که کودکان و نوجوانان در بسیاری از موارد دوازده سال از عمر خود را در کلاس های درسی می گذرانند که تحت نظارت و هدایت آموزش و پرورش است.

ولی متاسفانه دانش آموزان کشور با ورود به مدرسه به جای رشد و ارتقای مهارت های زندگی و حرفه ای و روحیه پژوهشگری بیشتر به حفظیات و یادگیری بدیهیات روی می آورند و این امر سبب تضعیف قدرت حل مساله شده و مهارت تفکر به مهارت حفظ کردن تبدیل شده است.

این مشکل به نظام آموزشی کشور بر می گردد که عمدتا به پرورش حافظه دانش اموزان تاکید دارد به همین دلیل قدرت فکری دانش آموزان رشد نکرده و در نهایت دانش آموزان نظام آموزشی کشور قدرت تصمیم گیری نداشته و در زندگی دچار مشکل خواهند شد.

دلیل اصلی که نباید از نظر دور داشت ضعف برنامه های درسی در حوزه برنامه های کاربردی و پژوهش محوری است می توان خاطر نشان کرد در دنیای امروز سبک آموزش سنتی دیگر جوابگو نیست و دانش آموزان می بایست به اهرمهایی مانند تفکر کردن و مهارت های کاربردی جهت پاسخ به تغییرات محیط مجهز شوند

آموزش های کاربردی از جمله معیارهای موفقیت و کارآمدی نظام آموزش و پرورش است و آنچه افراد در زندگی اجتماعی و حرفه ای خود بیشتر بکار می برند یادگیری کاربردی است با در نظر گرفتن این مهم بسیاری از نظام های آموزشی پیشرفته دنیا حرکت به سوی تغییر و ویرایش کتب درسی با هدف کاربردی بودن و مبتنی بودن آنها بر ویژگی های فرهنگی و بومی را آغاز نموده اند که این امر در کشور به تاخیر افتاده است.

مقام معظم رهبری با آینده نگری و ژرف اندیشی طی سالیان گذشته بارها به حذف دروس بی فایده و آموزش دروس کاربردی و پژوهشى تاکید داشته اند که متاسفانه برنامه ریزی مدون برای عمل به منویات این پیر فرزانه انجام نشده است که با عنایت به اهمیت و ظرافت موضوع، آموزش تفکر و پژوهش کاربردی و نهادینه نمودن آن به عنوان یک فرهنگ نزد دانش آموزان در چهارچوب عناصر اصلی برنامه درسی مهم می باشد.

دکتر احمد قره خانی

انتهای پیام/

آخرین مطالب