بیشترین بازدیدها

یادداشت

یادداشت؛

ارز ۴٢٠٠ تومانی، نمکی بر زخم اقتصاد

منش سرمایه داری و رانت خواری برای عده ای خاص و آقازادگی در دولت قبل مانع حذف ارز ترجیحی بود؛ حال با اقدام شجاعانه دولت و شخص حجت الاسلام رئیسی که با گرو گذاشتن آبروی خود در حذف ارز ترجیحی، شاید باعث شود صدای عده ای فرصت طلب، سودجو، دلال بلند شود.

به گزارش عصرهمدان؛ نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می شود و بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی همچون رشد اقتصادی تاثیرگذار است. می توان گفت شناسایی عوامل موثر بر رشد اقتصادی یکی از گام های اولیه و مهم در جهت برنامه ریزی اقتصادی برای نیل به رشد اقتصادی پایدار و در نهایت توسعه اقتصادی است.

انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی آن، می تواند آثاری منفی بر رشد اقتصادی بر جای گذارد و یکی از عواملی که منجر به انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی آن می شود اتخاذ سیاست های نامناسب پولی و ارزی است.

سیاست اتخاذ اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهاى اساسى از سال ١٣٩٧ هرچند هدف ثبات قیمت کالاهای اساسى در بازار بود اما افزایش قابل توجه قیمت های کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند.

علاوه بر عدم تامین هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی ، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست بود گسترش فساد و رانت جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها به واسطه رانت زیادی که در پی دارد باعث شده بود تا واردات کالاهای اساسی نسبت به گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد. تضعیف تولید ملی نیز یکی دیگر از پیامدهای طرح فوق بود و بارها پیشنهاد حذف ارز ترجیحی توسط مراکز پژوهشی به دولت ارائه گردیده بود.

اما منش سرمایه داری و رانت خواری برای عده ای خاص و آقازادگی در دولت قبل مانع حذف ارز ترجیحی بود حال با اقدام شجاعانه دولت و شخص حجت الاسلام رئیسی که با گرو گذاشتن آبروی خود در حذف ارز ترجیحی، شاید باعث شود صدای عده ای فرصت طلب، سودجو، دلال بلند شود.

با برنامه ریزی و اجرای طرح شاهد پیامدهای اقتصادی مناسبی مانند جلوگیری از رانت جویی، هدررفت منابع دولت، افزایش تقاضا، تضعیف تولید داخلی، قاچاق صادراتی و کاهش توان دولت در کنترل نرخ ارز خواهیم بود.

محمد خانی، کارشناس اجتماعی و اقتصادی

انتهای پیام/

آخرین مطالب