بیشترین بازدیدها

یادداشت

فرمانده سپاه ناحیه همدان در جمع اصحاب رسانه:

نباید در فضای مجازی تدافعی عمل کنیم/از اقدامات جهادگران بسیج می توان مستندها ساخت!

سرهنگ سید جواد حسینی اظهار کرد: فعالیت های جهادی بسیار خوبی در سطح شهر در دست اجراست؛ بطور مثال تنها در یکی از پایگاه های بسیج منطقه انصار الامام همدان، حدود دو میلیارد تومان کمک های مومنانه برای افراد بی بضاعت جمع آوری و کمک شده که از این کارهای جهادی می توان در سطح رسانه مستندها ساخت!

به گزارش عصرهمدان؛ سرهنگ سید جواد حسینی، فرمانده سپاه ناحیه همدان در جمع اصحاب رسانه گفت: امروزه جنگ ما رسانه ای و اندیشه ای است. دشمن در بعد نظامی عقب نشینی کرده اما از بعد فکری و رسانه ای مدام در حال کار کردن است.

وی افزود: خوشبختانه بسیجیان و جوانان در بخش رسانه ورود پیدا کرده اند؛ اما در این بخش صرفا نباید تدافعی کارکرد و بهتر است با روایتگری، تحلیل و روایت اول، موضوعات را تبیین کنیم.

فرمانده سپاه ناحیه همدان ادامه داد: فعالیت های جهادی بسیار خوبی در سطح شهر در دست اجراست؛ بطور مثال تنها در یکی از پایگاه های بسیج منطقه انصار الامام همدان، حدود دو میلیارد تومان کمک های مومنانه برای افراد بی بضاعت جمع آوری و کمک شده که از این کارهای جهادی می توان در سطح رسانه مستندها ساخت!

حسینی تاکید کرد: سپاه کمک های بسیاری به دولت می کند که بعضا بیان نمی شود؛ کمک به برقراری امنیت و اقدامات جهادی در مناطق محروم و روستاها یکی از بزرگترین دستاوردهای این مجموعه و کمک هایش به دولت است.

انتهای پیام/آ

آخرین مطالب