بیشترین بازدیدها

یادداشت

پاسخی کوتاه اندر مغلطه زیباکلام؛

جامعه دانشگاهی نگذارد اندیشه امام(ره) با تاریخ مصرف محدود، باقی بماند

تفاوت جهان بینی‌ها و استقلال طلبی بوده که حضرت امام (ره) یک اندیشه را در جمله طلایی “نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی” تبیین کرده‌اند، حال جای تاسف دارد که جامعه دانشگاهی اجازه می‌دهد نگاه پوپولیستی و عوام‌فریبانه در مورد این اندیشه اساسی حضرت امام به عنوان یک شعار با تاریخ مصرف محدود به حساب بیاید.

به گزارش عصرهمدان؛ جای تاسف دارد که جامعه دانشگاهی اجازه می‌دهد نگاه پوپولیستی و عوام‌فریبانه در مورد دکترین اساسی حضرت امام ره بعنوان یک شعار با تاریخ مصرف محدود به حساب بیاید.

تفاوت جهان بینی‌ها و استقلال طلبی بوده که حضرت امام ره یک نظریه را در جمله طلایی “نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی” تبیین نموده‌اند.

در خود غرب هم حداقل دو نگاه و دو جهان بینی قابل تفکیک، از دیر باز شکل گرفته است که ابتدا در تعارضات بین مکتب اتن و اسپارت خودنمایی می‌کند و بعدها در جدایی روم شرقی و روم غربی و تقسیم مسیحیت به دو مکتب ارتودکس و کاتولیک استمرار پیدا کرد است اینها دو جهان بینی هستند با تعالیم و رویکردهایی متفاوت.

انقلاب اسلامی شکل گرفته از اراده اجتماعی ایرانیان و نظریه حضرت امام ،با اتکال به اسلام ناب محمدی(ص) اراده کرد است تا جهان بینی مستقل و منحصر بخودش را داشته باشد.

این جهان بینی است که می‌تواند نقش اساسی در پایه گذاری تمدن نوین ایرانی اسلامی مستقل از جهان بینی های شرقی و غربی داشته باشد.

اگر بخاطر داشته باشید محمدرضا تاجیک استراتژیست اصلاح طلبان گفت “ما در علوم انسانی از غرب کپی برداری کردیم در حالیکه باید علوم انسانی مستقل تولید کنیم”

بعضی اندیشه و حتی راهبردها با مرگ حکومتها تغییر نمی‌کند مثل نظریه معروف کاترین که رسیدن به آبهای گرم بوده است.

اما ما همانگونه که با آن دسته از سیاستهای مداخله جویانه روسیه تزاری یا شوروی سابق که ناقض استقلالمان بوده مخالفت کرده‌ایم و چون در اول انقلاب بخشی از مظهر ان دخالتها و سلطه طلبی‌ها شوروی بود لذا مرگ بر شوروی هم میگ‌فتیم ولیکن الان تعامل ما در راستای تولید منافع ملی و راهبرد چندجانبه گرایی و مقابله با یکجانبه گرایی زیانبخش امریکایی و معطل نماندن ظرفیتهای داخلی و منطقه ای ایجاب می‎‌کند تا به بهانه کینه تاریخی سیاستهای اثربخش را کنار نگذاریم؛ وگرنه که در حفظ تمامیت ارضی و استقلال همه جانبه در برابر هیچ حکومتی کوتاه نیامده و نخواهیم آمد.

آنچه که بر سر در وزارت خارجه است استقلال همه جانبه ما را به دیپلماتهای داخلی و بیگانه دیکته می‌کند و شعار نبوده تا با از بین رفتن یک حکومت(شوروی سابق) دکترینمان را تغییر بدهیم و برای ان تاریخ مصرف قائل بشویم.

تاسفم از حرف زیبا کلام این بود که جامعه دانشگاهی ما را چه انسان کوته فکری نمایندگی می‌کند!!

هوشنگ نادری

انتهای پیام/ن

آخرین مطالب