بیشترین بازدیدها

یادداشت

ژنرال اقتصادی در استانداری همدان چه کسی خواهد بود؟

معاون اقتصادی توانمند، مطالبه همدانی ها از استاندار

آخرین ویرایش در:
امروز که اقتصاد، اولویت اصلی کشور است و مردم در معیشت دچار مشکل شده اند به نظر می رسد اولویت استانداری ها پیشبرد طرح های اقتصادی باشد.

به گزارش عصرهمدان؛ معاون امور اقتصادی استانداری با تمام نهادهای دولتی مرتبط با شهر و روستا از پست بانک گرفته تا توسعه در دور افتاده ترین روستاها نقش دارد.

از جذب سرمایه گذار گرفته تا توسعه و اشتغال در روستاها که می تواند مهاجرت معکوس رابه دنبال داشته باشد می توان در نقش معاون اقتصادی استانداری برشمرد؛ بنابراین انتخاب این معاون در استانداری از اهمیت ویژه ای برخودار است.

استانی که آمار اشتباه اشتغال در آن باعث شد که نتواند بسیاری از سرمایه و منابع را جذب کند و امروز شاهد بیکاری مفرط در این استان هستیم.

مردم دارالمومنین همدان انتظار دارند دستگاه اجرایی استانداری یک معاون اقتصادی خوب به دور از حواشی و دخالت نمایندگان انتخاب کند تا بتوان گره کور بیکاری در این استان را باز کرد.

انتهای پیام/آ

آخرین مطالب