بیشترین بازدیدها

یادداشت

برگزاری گشت نظارتی با حضور رسانه ها؛

بازرسی از ۱۰ واحد نانوایی در اسدآباد با ثبت ۵ تخلف/کم‌فروشی نان و عدم رعایت ساعت‌کاری، از جمله تخلفات نانوایی‌ها+ تصاویر

آخرین ویرایش در:
به دنبال افزایش قیمت نان در شهرستان ها، خبرنگار ما در اسدآباد با همراهی خوب رئیس تعزیرات، سری به تعدادی نانوایی سطح شهر زد تا از اوضاع و احوال کیفیت و کمیت نان جویا شود.

به گزارش عصرهمدان؛ به دنبال افزایش قیمت نان در شهرستان اسدآباد و نارضایتی مردم نسبت به کمیت و کیفیت نان در تعدادی از واحدهای نانوایی که مطالبه شان به دستمان رسیده بود، بر آن شدیم تا با گشت رسانه‌ای از این واحدها، مطالبات مردمی را به گوش مسئولان برسانیم.

البته در کنار این گشت رسانه‌ای، رئیس اداره تعزیرات حکومتی که به عنوان یک دستگاه نظارتی و اعمال کننده قانون است، و بازرسی از اتاق اصناف را با خود همراه کردیم تا نه تنها تخلفات را بررسی بلکه قانون برای نانوایی های متخلف اجرا شود.

در این گشت مشترک رسانه عصر همدان و ادارات تعزیرات و اتاق اصناف تعدادی از واحدهای نانوایی بازرسی و بر نحوه پخت نان به لحاظ کیفیت و کمیت آن، همچنین وجود کارت واکسن نظارت کردند.

در این بازدید در یک نانوایی ترازوی که برای وزن نان و خمیر استفاده میشد، از نوع معمولی و قدیمی بود که رئیس اداره تعزیرات در واکنش به این ترازو گفت: متأسفانه در سطح برخی نانوایی ها وزن نان درست نیست و این نوع ترازو نشان از این دارد که اداره صمت هم به آن توجهی نداشته است.

برای وزن نان مجبور شدیم با بازرس اداره صمت به مغازه روبرویی این واحد نانوایی برویم و در آنجا نان را وزن کنیم که متأسفانه در این واحد کم فروشی رخ می داد.

در هنگام وزن نان در آن مغازه شاهد فروش نان بودیم که این موضوع هم در نوع خود یک مسئله است ، چرا باید در مسیر یک نانوایی وجود دارد سوپرمارکت هم نان داشته باشد؟ اینجا متوجه بی توجهی مسئولان بازرسی نسبت به این امر می شویم.

در این تعداد واحد نانوایی که بازرسی انجام شد برخی واکسن زده و کارت واکسن یا همراهشان بود یا تصویری از آن در گوشی به همراه داشتند، اما تعدادی هم هنوز واکسن نزده و یا مدعی بودند که واکسن زده اند و کارت واکسن به همراه ندارند.

در یکی از واحدهای نانوایی که مربوط به مسئول اتحادیه نانوایی بود و به نظر رئیس اداره تعزیرات از آنجا بازدید کردیم، بسته های نان در اتاقک پشتی وجود داشت که متصدی نانوایی مدعی شد مشتری میخواهد ببرد، در حالی که به قوب بازرس فروش نان به آن صورت به سوپرمارکتی ها ممنوع است.

متأسفانه مسئله کم فروشی در نانوایی ها بی شمار بود و هر چونه خمیر نان لواش و یا سنگک به میزان استاندارد و مصوب نبود.

به یک نانوایی که رسیدیم، باز بود اما پخت نان را تعطیل کرده بود و مشتری که می آمد نانوا می گفت نان تمام شده، این درحالی بود که ساعت کار نانوایی ها ساعت یک بود و رئیس اداره تعزیرات در واکنش به این مسئله هم گفت: نانوایی باید سر موقع و مصوب قانونی کار را تعطیل کند.

در این بازدید کم فروشی، عدم استفاده از ماسک توسط متصدیان و کارگران نانوایی، عدم رعایت ساعت کاری، نداشتن کارت، ذخیره نان بسته بندی شده در نانوایی، از جمله تخلفات این نانوایی ها بود که رئیس اداره تعزیرات هم به صورت قاطع با آنها برخورد کرد.

در پایان این گشت رسانه ای رضا بنی‌اردلان، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسدآباد در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به بازدید از ۱۰ واحد نانوایی لواشی و سنگکی، اظهار کرد: این بازدید با حضور خبرنگار، بازرس اتاق اصناف و تعزیرات انجام شد که مواردی مانند کم فروشی، عدم رعایت ساعت کاری، گران فروشی، پایین بودن کیفیت نان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: متأسفانه با توجه به اینکه آرد به صورت آزاد عرضه می‌شود، تعطیلی خودسرانه از سوی واحدهای نانوایی صورت می گیرد که این امر باید در کمیسیون شهرستان مورد بررسی قرار بگیرد تا اشد مجازات برای افراد متخلف در نظر گرفته شود.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسدآباد از مردم شهرستان خواست مطالبات خود را در زمینه گران فروشی ، کم فروشی و یا هر گونه تخلف در نانوایی‌ها به اداره صمت و تعزیرات یا به صورت تلفنی با شماره گویای ۱۲۴ و یا حضوری گزارش دهند.

وی افزود: امروز از تعداد ۱۰ واحد نانوایی بازرسی شد که ۵ تخلف شامل کم فروشی، گران فروشی، تعطیلی خودسرانه گزارش شد.

حال که افزایش قیمت به نفع واحدهای نانوایی رقم خورده است، پس متصدیان نانوایی باید بدانند که باید نان باکیفیت و کمیت به مردم تحویل دهند و البته دستگاههای نظارتی باید بیش از پیش به امر نظارت بر پخت نان توجه داشته باشند.

انتهای پیام/ن

آخرین مطالب