همزمان با هفته سالمند انجام شد؛

ارائه خدمات بهزیستی اسدآباد به سالمندان+تصاویر

به مناسبت هفته سالمندان گروه های جهادی کارکنان اورژانس اجتماعی بهزیستی اسدآباد خدمات بهداشتی درمانی به سالمندان ارائه کرد.

به گزارش عصرهمدان؛ همزمان با هفته سالمند و در راستای آگاه سازی جامعه هدف گروه های جهادی کارکنان اورژانس اجتماعی بهزیستی اسدآباد با همکاری مرکز بهداشت خدمات اورژانسی و بهداشتی به سالمندان ارائه کردند.

تصاویری در این زمینه ببینید؛

انتهای پیام/ن

آخرین مطالب