بیشترین بازدیدها

یادداشت

بالاخره چه کسی استاندار می شود؟

اختلاف نظر نمایندگان همدان در انتخاب استاندار

آخرین ویرایش در:
نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی که گفته بودند هیچ دخالتی در انتخاب استاندار همدان نداریم و فقط نظارت می کنیم حالا از سوی وزارت کشور مامور معرفی فرد مناسب جهت این پست مهم و پر اهمیت شده اند، که با ارائه فرم های نظر سنجی و نمره دهی افراد معرفی شده به وزارت کشور این امر صورت می گیرد.

به گزارش عصر همدان، انتخاب استاندار همدان با معرفی افراد بومی و غیر بومی همچنان بلاتکلیف مانده است و نمایندگان استان بر سر انتخاب فرد اصلح اختلاف نظر دارند.

نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی که گفته بودند هیچ دخالتی در انتخاب استاندار همدان نداریم و فقط نظارت می کنیم حالا از سوی وزارت کشور مامور معرفی فرد مناسب جهت این پست مهم و پر اهمیت شده اند، که با ارائه فرم های نظر سنجی و نمره دهی افراد معرفی شده به وزارت کشور این امر صورت می گیرد.

مجمع نمایندگان همدان از لیست ۲۷ نفره ارائه شده از سوی وزارت کشور در نهایت ۵ نفر را انتخاب کرده اند اما استاندار همدان می تواند حتی خارج از این لیست هم باشد.

چرا برخی افراد معرفی شده غیر بومی هستند؟

حضور یک فرد در بین نمایندگان مجلس همدان در سال های متوالی سدی بزرگ برای رشد و تربیت مدیران کاردان و تاثیر گذار شده است که این امر موجب معرفی استاندار های غیر بومی و به تبع آن مشکلات فراوان برای همدان می شود.

استاندار فعلی همدان که اهل لرستان می باشد بارها طی اقداماتی، مشکلات و معضلات زیادی برای استان به بار آورده است که از جمله آن می توان به استخدام هم استانی هایشان در قسمت های مختلف در همدان و کنار گذاشتن جوانان همدانی اشاره کرد.

همدان نیازمند مدیران جوان، انقلابی، جهادی و شاید به جرات به توان گفت به مدیرانی بومی و دلسوز احتیاج دارد.

افرادی که در ضمن تلاش ها و دلسوزی ها، مانع رشد جمعیت مدیریتی استان شده اند باید خود از سر راه کنار بروند و شرایط را برای ظهور، حضور و رشد و بالندگی مدیران در استان مهیا سازند.

انتها پیام/ط

آخرین مطالب