بیشترین بازدیدها

یادداشت

جام‌بزرگ اولین مدال کاروان تیراندازی کشور را صید کرد

به گزارش عصر همدان، مه‌لقا جام‌بزرگ امروز در فینال تفنگ سه وضعیت سوم شد و مدال برنز آسیایی را به گردن آویخت.

این نخستین مدال همدان‍ی‌ها در جاکارتا و نخستین مدال تیراندازی کشورمان در این مسابقات است.

آخرین مطالب