عضو شورای گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان:

مسئولین، با اختصاص زیرساخت مناسب و کافی از دانشگاه فرهنگیان حمایت کنند/بی اعتنایی به وضعیت بغرنج پردیس شهید باهنر همدان

فاطمه نادری گفت: دانشگاه فرهنگیان نیازمند توجه و حمایت همه جانبه مسئولین است و قدم اول در این امر مهم، با اختصاص زیرساخت مناسب و کافی برداشته می شود.

فاطمه نادری، عضو شورای گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان در گفتگو با خبرنگار عصر همدان؛ گفت: اهمیت دانشگاه فرهنگیان از آن جهت نسبت به سایر دانشگاه ها بیش تر است که مرکز تولید مربیانی است که میخواهند مسئولیت تربیت نیروی انسانی آینده کشور را برعهده بگیرند. پس لازم است که هر کشوری برای تحقق چنین امری نهایت تلاش خود را انجام دهد و هرچه می تواند در این زمینه سرمایه گذاری نماید.

وی افزود: از وظایف اساسی این دانشگاه تقویت روحیه ی پژوهش محور و ایجاد مهارت تربیت صحیح در دانشجویان برای تربیت دانش آموزانی با نظام فکری درست می باشد.

نادری ادامه داد: اخیرا صحبت هایی که شنیده می شود نشانگر آن است که برخی از مسئولین، جایگاه و اهمیت دانشگاه فرهنگیان را یا نمی دانند یا اگر می دانند قصد تضعیف هرچه بیشتر این دانشگاه را دارند.

این فعال دانشجویی اظهار کرد: یکی از وجوه تضعیف دانشگاه فرهنگیان، در زمینه ی توسعه کمی به چشم می خورد. مگر نه اینکه دانشگاه فرهنگیان مرکز ثقل نظام آموزش و پرورش است؟ اما دریغ از اندک توجهی به اعتراضات دانشجو معلمان نسبت به زیرساخت های کمی دانشگاه فرهنگیان؛ چه برسد که گوش شنوایی برای بیان پیشنهادات زیرساخت های کیفی و بنیادین دانشگاه وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: روزی که همه مسئولین مسئله آموزش و پرورش را جزء مسائل درجه اول کشور دانستند آن روز عید است!

نادری با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان نیازمند توجه و حمایت همه جانبه مسئولین است، گفت: قدم اول در این امر مهم با اختصاص زیرساخت مناسب و کافی برداشته می شود.

عضو شورای گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان در پایان ضمن اینکه در استان همدان، پردیس شهید باهنر دچار وضعیت بغرنجی است و برخی مدیران حتی به روی خود نمی آورند، تصریح کرد: امید است با حمایت از معلمان این مرز و بوم که از سرمایه های این کشور به حساب می آیند و تلاش برای توسعه کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان به پیشرفت همه جانبه ایران عزیزمان دست پیدا کنیم.

انتهای پیام/

آخرین مطالب