رئیس بانک کشاورزی استان همدان خبر داد؛

افزایش ۳۰ درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در سال جاری

هوشنگ حیدر نژادیان گفت: پرداخت تسهیلات به متقاضیان با ۱۶ هزار و ۳۳ میلیارد ریال  در مقایسه با پارسال ۳۰ درصدافزایش دارد.

به گزارش عصر همدان؛ هوشنگ حیدر نژادیان، رئیس بانک کشاورزی استان همدان در نشست خبری با خبر نگاران از پرداخت  ۲۷ هزار فقره  تسهیلات بانک کشاورزی به ارزش ۱۶ هزار و ۳۳میلیارد ریال به متقاضیان در طول سال ۹۹ خبر داد وعنوان کرد: ۹۰ درصد این تسهیلات درکمک به کشاوری است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۳۳ هزار و ۵۶۱ فقره تسهیلات بانکی در مجموع به میزان  ۱۲ هزار و ۳۳۱ میلیارد به مردم  پرداخت شد گفت: پرداخت تسهیلات به متقاضیان با ۱۶ هزار و ۳۳ میلیارد ریال  در مقایسه با پارسال ۳۰ درصدافزایش دارد.

حیدرنژادیان در گزارش عملکرد بانک کشاورزی تا بهمن ۹۹ توضیح داد: امسال این بانک هزار و ۸۶ وام ازدواج به ارزش ۹۲۹ میلیارد ریال، ۵۱۲ وام اشتغالزایی با ۲۴۴ میلیارد ریال و ۶۷ تسهیلات توسعه گلخانه‌ها به مبلغ ۸۹۶ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: در بخش مکانیزاسیون کشاورزی هم هزار و ۴۱۹ وام به ارزش هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال و ۱۱ تسهیلات هم ویژه رونق تولید به ارزش ۲۳ میلیارد ریال داشته ایم.

رئیس بانک کشاورزی با تاکید بر این که این بانک تنها متولی  پرداخت تسهیلات کشاورزی است گفت: ۳۱۸ تسهیلات هم به ارزش هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال پایدار و ۹۵۳ فقره وام هم با ۴۰۳ میلیارد ریال برای اشتغال مددجویان نهاد‌های حمایتی در روستا‌ها پرداخت شده است.

انتهای پیام / رض

آخرین مطالب