داوری جشنواره عکس «شهروندان برگزیده» همدان پایان یافت

به گزارش عصر همدان، حمید بادامی‌نجات در حاشیه داوری بخش عکس جشنواره و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از گذشت ۷ ساعت، بررسی کارشناسان و ارزیابی حرفه‌ای، داوری آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره به پایان رسید.

وی به تعداد آثار ارسال شده اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره عکس، بیش از ۲ هزار اثر در دو بخش حرفه‌ای و موبایلی کاندیدای دریافت جایزه بودند که مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

رئیس جشنواره شهروندان برگزیده همدان بیان کرد: برای نخستین بار بررسی آثار به صورت هوشمند و با نظارت هیأت دبیران جشنواره عکس در همدان انجام و در هر بخش، سه اثر انتخاب شد.

وی در پایان یادآور شد: خوشبختانه همانطور که از هنرمندان و مردم همدان انتظار می‌رفت، سطح کیفی آثار بسیار عالی بود که این مهم قابل تقدیر است.

آخرین مطالب