بیشترین بازدیدها

یادداشت

مرور تاریخ اندر فهرست طولانی فرار های پهلوی

۲۶ دی ماه سالگرد سومین فرار پهلوی هاست یک بار رضا خان دوبار هم محمد رضا پهلوی! هربار هم به آغوش بیگانه. تاریخ گویای فهرست فرار های پهلویست. این  نه اولین دست نشانده ای بود که دنیای استکبار بعد از اتمام تاریخ مصرف دور انداخت نه آخرین آنها.

به گزارش عصر همدان، به گواهی تاریخ شبی که روس‌ها به تهران نزدیک می‌شدند رضا شاه که شب قبل تا صبح نخوابیده  سراسیمه قدم می‌زد. همسر و فرزندان را پیشاپیش به اصفهان فرستاده و تنها محمدرضا در تهران – در دربار – مانده بود. زمان به زیان رضاخان در گذر بود. می‌ترسید که روس‌ها برسند و چنانکه تهدید کرده‌اند در تهران حمام خون به راه اندازند و پوست او را هم بکنند.

کنار گذاشتن کابینه آلمانوفیل متین دفتری و جایگزینی علی منصور، اخراج ۶۰۰ کارشناس آلمانی ظرف مدت ۲۴ ساعت از مرز ترکیه، کمک رسانی به شوروی و قرار دادن خطوط ارتباطی و راه آهن ایران در اختیار سه کشور هیچ کدام از این اقدامات نتوانست تاریخ مصرف رضا خان را که به انقضا رسیده بود اندکی تمدید کند و جلوی اشغال ایران توسط متفقین را بگیرد پس همان هایی که او را به تخت نشاندند با تحدیدی کودک دست نشانده ی خود را فراری دادند. عاقبت رضا خان با آن لشگر ۱۲۰ هزار نفری و آن همه دب دبه و کب کبه و فغان چو ایران نباشد تن من مباد، قبل از رسیدن اشغال گران گریخت و ایران را تسلیم کرد.

سال ها بعد در روز ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ محمد رضا در اقدامی غیرقانونی، حکم برکناری محمد مصدق از نخست‌ وزیری را به صورت محرمانه امضا کرد و بلافاصله برای در امان ماندن از تبعات این امضا به کلاردشت رفت. شاه مخلوع بعد از وخیم دیدن اوضاع همراه همسر خود ثریا با هواپیمای شخصی به بغداد رفت. پس از علنی شدن خبر فرار شاه از کشور، مردم به خیابان‌ها ریختند، مجسمه‌های او و پدرش رضاشاه را پایین کشیدند و علیه سلطنت شعار دادند.

بعد از پیروزی کودتای انگلیسی آمریکایی ۲۸ مرداد محمد رضا با وعده ی برقراری دمکراسی و اینکه تنها اوست که می‌تواند در کشور دموکراسی واقعی برقرار کند مردم را آرام وپارچه ی  پوسیده ی پهلوی را بار دیگر وصله و پینه کرد. پارچه ای که در دی ماه ۱۳۵۷ دیگر وصله نشد مردمی که با رهبری امام خمینی (ره) برای احقاق اسلام آستین بالا زده بودند دیگر تسلیم وعده های بی اساس نمی شدند محمد رضا این بار هرچه بیشتر زمین و زمان راچنگ زد قصر طلایش را خیالی تر دید و پوشالی بودن تمام دست آویز هایش را بیشتر درک کرد.

با فرو ریختن پایه های سلطنت پهلوی اعلی حضرت فرمودند احساس خستگی می کنند و نیاز به استراحت دارند. اما برج مراقبت فرودگاه هیچ کدام از کشور هایی که آن همه سنگشان را به سینه میزد برای ورود پادشاه پهلوی فرش قرمز که هیچ اجازه ی فرود هم صادر نکردند. این  نه اولین دست نشانده ای بود که دنیای استکبار بعد از اتمام تاریخ مصرف دور انداخت نه آخرین آنها سال ها بعد در جریان بیداری اسلامی و صدور انقلاب ایران به کشور های مسلمان دیدن عاقبت حسنی مبارک و معمر قزافی ماهیت شیطانی استکبار را دوباره مشخص کرد.

با خروج محمد رضا پلوی از کشورمردم خود را به انقلابشان چندین قدم نزدیک تر می دیدند. خاطره ی جشن و شادی ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ و تیتر معروف “شاه در رفت” روی روزنامه های آن روز تاریخی هنوز موجب تبسم یادگاران دوران انقلاب است.

امروز تلاش مذبوحانه ی باقی مانده ی این خانواده و شبکه های سلطنت طلب مدافع او برای باز گرداندن سلطنت به ایران اسلامی بسیار جالب توجه است. از آنجایی که خانواده ی سلطنت در فرار کردن ید طولایی دارند! امیدواریم قبل از آمدن چند جفت پای اضافی برای فرارشان تدارک دیده باشند.

انتهای پیام/ رض

آخرین مطالب