بیشترین بازدیدها

یادداشت

کبودراهنگ آلوده‌ترین شهر استان همدان

مقایسه شاخص کیفیت هوا نشان می‌دهد در سالجاری کبودراهنگ آلوده‌ترین شهرستان با ٣٧ روز آلوده از ابتدای سال تاکنون است و اسد آباد تنها شهرستان استان بوده است که در سال ٩٩ روزهای آلوده‌ای نداشته است.

به گزارش عصر همدان، همدان از ابتدای سال همزمان با شیوع کرونا ۶٩ روز آلوده را برای همه افراد داشته است این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ٢۴ روز هوای ناسالم داشته است.

مقایسه شاخص کیفیت هوا نشان می‌دهد در سالجاری کبودراهنگ آلوده‌ترین شهرستان با ٣٧ روز آلوده از ابتدای سال تاکنون است و اسد آباد تنها شهرستان استان بوده است که در سال ٩٩ روزهای آلوده‌ای نداشته است.

بر همین اساس در دی‌ماه سالجاری روز دوم و ٢٢ دی‌ماه هوای شهر همدان با شاخص ١٠٢ (ذرات ۵/٢ میکرون) در وضعیت ناسالم برای تمام گروه‌های حساس قرار گرفته است و وضعیت سایر شهرستان‌ها در این ماه سالم گزارش شده است.

انتهای پیام/

آخرین مطالب